• IMG_0105.jpg
  • IMG_0116.jpg
  • IMG_0118.jpg
  • IMG_0119.jpg
  • IMG_0120.jpg
  • IMG_0121.jpg
  • IMG_0122.jpg
  • IMG_0125.jpg
  • IMG_0145.jpg
  • IMG_0154.jpg
  • IMG_0165.jpg

Obvestilo o načrtovanju oblikovanja oddelkov v šolskem letu 2024/25

Dopis za starše (pdf različica)

Spoštovani starši!

Obveščam vas, da bo kot vsako leto tudi v prihodnjem šolskem letu prišlo v večini oddelkov našega vrtca do sprememb v sestavi skupin in strokovnih sodelavcev.

Spremembe so posledica ekonomičnosti poslovanja vrtca in želje ohranjati čim nižjo ceno vrtca, ki jo zaračunavamo vam. Ustanoviteljica MOL nas zavezuje k oblikovanju homogenih oddelkov. Ohranjanje homogenih oddelkov prinaša zaradi sprememb v normativih iz leta v leto in zaradi otrok, ki imajo odlog vpisa v osnovno šolo, vsakoletne spremembe v oddelkih.

Pomembno je, da na prihajajoče spremembe gledamo s pozitivnega vidika, saj je prav od nas odraslih odvisno, kako bodo otroci sprejeli nove okoliščine. Sprememba oddelkov otrokom prinaša priložnost za raznoliko socialno interakcijo, spodbuja sodelovanje med otroki ter omogoča širjenje njihovih socialnih veščin.

Vašemu otroku bo še naprej zagotovljeno kakovostno vzgojno-izobraževalno delo, skladno ustaljenimi pedagoškimi smernicami. Naša ekipa strokovnih sodelavcev bo poskrbela, da se bodo otroci hitro prilagodili novemu okolju ter se septembra vključili v novo oblikovano skupino. Skrbno bomo spremljali njihov napredek in po potrebi prilagajali pedagoški pristope.

Zaradi nenehnih sprememb, izpisov in novih vpisov otrok bomo oddelke oblikovali šele v drugi polovici avgusta. Tako vzgojiteljice na zaključnih roditeljskih sestankih še ne bodo imele informacij o sestavi oddelkov v prihajajočem šolskem letu. O konkretnih spremembah, ki se bodo zgodile v posameznih oddelkih vas bomo obvestili med 20. 8. in 22. 8. 2024 po e-pošti.

V primeru, da bo vašega otroka prevzela nova vzgojiteljica, vas bo tudi poklicala po telefonu in se z vami dogovorila o sestanku pred začetkom novega šolskega leta. Zavedamo se, da so spremembe lahko izziv za otroke in tudi za starše, vendar smo prepričani, da bodo otroci prilagodljivi in da bodo imeli koristi od teh novih izkušenj.

Skupaj bomo poskrbeli, da se bodo naši/vaši otroci še naprej počutili varno, da bodo sprejeti in da bodo še naprej z veseljem hodili v naš vrtec.

Veselimo se nadaljnjega sodelovanja z vami.

S spoštovanjem,

Aleš Bole, ravnatelj

Ljubljana, 17. 5. 2024