• IMG_0105.jpg
 • IMG_0116.jpg
 • IMG_0118.jpg
 • IMG_0119.jpg
 • IMG_0120.jpg
 • IMG_0121.jpg
 • IMG_0122.jpg
 • IMG_0125.jpg
 • IMG_0145.jpg
 • IMG_0154.jpg
 • IMG_0165.jpg

Nove cene zamudnin

Prisotnost otrok v vrtcu nad devet ur oziroma prevzem otroka po poslovalnem času vrtca

Spoštovani.

Poslovni čas enot Kostanjčkov vrtec, Stonoga, Vetrnica in Mavrica je v šolskem letu 2022/23 od 6:00 do 17:00, v enoti Čira čara od 5:30 do 17:00.

Glede na 1. odstavek 14. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21) in 6. člena Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca je dovoljena dnevna prisotnost otroka v vrtcu, do devet ur dnevno, kolikor traja program.

V kolikor starši pridejo po otroka po poslovalnem času ali prekoračijo deveturno dnevno prisotnost se zamude obračunavajo po naslednjem kriteriju:

 • zamuda izven poslovalnega časa vrtca: vsaka zamuda in vsaka polna ura – 40 EUR
 • prekoračitev deveturne dnevne prisotnosti otroka v vrtcu – 40 EUR

V primeru kršitve zamud staršev izven poslovalnega časa vrtca in hkrati prekoračitve deveturne dnevne prisotnosti otroka v vrtcu se omenjeni postavki seštevata.

Znesek zamude se staršem obračunava s položnico, ki jo dobijo starši za obračun programa vrtca. Odločitev o izdaji računa je v presoji vodstva vrtca.

Strošek zamudnin je bil sprejet na Svetu zavoda dne 30. 3. 2023, cenik pa stopi v veljavo od 1. 5. 2023 dalje.

V primeru kakršnekoli zamude staršev se s starši opravi razgovor.

Lep pozdrav,

Aleš Bole, ravnatelj