Rezervacija

POČITNIŠKA REZERVACIJA
 
Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Velja za starše otrok s stalnim bivališčem v MOL. Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo rezervacijo, če občina pisno soglaša, da bo pokrila razliko med plačilom rezervacij in ceno programa. Informacije o pogojih rezervacije dobite na občini stalnega bivališča oz. v računovodstvu vrtca.
Za uveljavljanje počitniške rezervacije izpolnite obrazec, ki ga dobite pri vzgojiteljici oddelka ali na spletni strani vrtca. Obrazec lahko posredujete osebno, po pošti na naslov Vrtec Mladi rod, Črtomirova ulica 14, Ljubljana, ali po e-pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
 
 
ZDRAVSTVENA REZERVACIJA
Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo zdravstveno rezervacijo med letom (od 1. oktobra do 31. maja) v primeru bolezni ali poškodbe otroka, na podlagi ustreznih zdravniških potrdil. Starši so dolžni vlogo za koriščenje zdravstvene rezervacije predložiti v obravnavo vrtcu najkasneje v roku sedmih dni po prvem dnevu ponovne prisotnosti otroka v vrtcu.
Obrazec za uveljavljanje zdravstvene rezervacije je dostopen na spletni strani vrtca pod zavihkom obrazci. Izpolnjen obrazec s priloženim zdravniškim potrdilom pošljite po navadni pošti oz. ga osebno oddajte v upravi vrtca.
Za otroke s stalnim bivališčem v drugih občinah, starši glede uveljavljanja zdravstvene rezervacije pridobite informacije na občini stalnega bivališča oz. v računovodstvu vrtca.
V skupnem obsegu je možno v vsakem koledarskem letu koristiti največ 2 meseca rezervacije (počitniške in/ali zdravstvene) za neprekinjeno odsotnost najmanj en in največ dva meseca ali dvakrat po en mesec odsotnosti.